Tao nợ nần tổng cộng 700 triệu ! Giờ bế tắc quá .

Top