Mb tên nguyệt

Blasi00

Trẩu tre
nó bảo đi tập luyện các thứ để khoe chứ đi linh tinh mang bệnh ko lên, lên bar mấy thằng gạ nhưng ko đi với no vi mang tiếng chỉ gặp đứa nào o ngoài ưng thì vụt
Cho e.sdt MB nguyệt định công vois ạ
 
Top