23/7 - Giết đồng

Thapnhataka

Trẩu tre
Ngày 19/7
BTL 59x2000d lót 95x 1000d
STL 454 x5000d
Dàn đề 65 con (bao phê)
03,04,08,09,13,14,18,19,23,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,57,58,59,63,64,68,69,73,74,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99.x 5tr
Chúc aem may mắn và rực rỡ (không ăn thì bao giờ ăn nữa mấy TML)
 

Sonbad

Già trâu
có lô 52 53 chúng mày hú tao nhé :d
tao bank cho 3 thằng báo đầu tiên
 

andu289

Checker chuyên nghiệp
Người kiến tạo
20 các anh tài tạch hết hay sao mà đéo thấy mống nào nhỉ :d
 

Thapnhataka

Trẩu tre
Ngày 21/7
BTL 59x2000d lót 95x 1000d
Dàn đề 65 con (bao phê)
03,04,08,09,13,14,18,19,23,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,57,58,59,63,64,68,69,73,74,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99.x 5tr
Chúc aem may mắn và rực rỡ (không ăn thì bao giờ ăn nữa mấy TML)
 

cunhuthe12

Già trâu
Ngày 21/7
BTL 59x2000d lót 95x 1000d
Dàn đề 65 con (bao phê)
03,04,08,09,13,14,18,19,23,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54,57,58,59,63,64,68,69,73,74,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99.x 5tr
Chúc aem may mắn và rực rỡ (không ăn thì bao giờ ăn nữa mấy TML)
595 của mày siêu đẹp đó, khả năng về nháy rất cao, còn về đề nữa đấy. Duyệt (nặng 59, nhẹ 95)
 

Thapnhataka

Trẩu tre
Ngày 22/7
STL 161x 500d
Dàn đề 52 con (bao phê)
23.24.25.26.27.32.33.35.36.38.42.43.45.46.47.48.52.53.54.57.58.59.95.62.63.64.65.66.67.68.72.73.74.75.76.77.78.87.97.07.70.82.83.84.85.86.88.99.79.090.93x5 triệu
Chúc aem may mắn và rực rỡ (không ăn thì bao giờ ăn nữa mấy TML)
 

cunhuthe12

Già trâu
Ngày 22/7
STL 161x 500d
Dàn đề 52 con (bao phê)
23.24.25.26.27.32.33.35.36.38.42.43.45.46.47.48.52.53.54.57.58.59.95.62.63.64.65.66.67.68.72.73.74.75.76.77.78.87.97.07.70.82.83.84.85.86.88.99.79.090.93x5 triệu
Chúc aem may mắn và rực rỡ (không ăn thì bao giờ ăn nữa mấy TML)
Dàn của mày hnay bỏ con 89 và 91 hơi phí đấy; khả năng 89,90,91 cao lắm đó
 
Top