xvideos

  1. idla1

    Câu hỏi về kiếm tiền trên pornhub và xvideos

    Chúng m cho t hỏi về hình thức kiếm tiền trên pornhub hoặc xvideos. T biết nó giống như youtube, đó là kiếm tiền dựa vào lượng views, subscribes, etc.. nhưng mà sẽ nhiều tiền hơn. Câu hỏi ở đây là nếu t up videos lên và kiếm tiền trên đó ở Vietnam, thì có an toàn ko chúng m? Đc bảo mật tốt về...
Top