windy pham hung

  1. B

    Tổng hợp review các cơ sở Windy Hà Nội

    Nằm vùng trong group đã lâu, hôm nay em xin đóng góp 1 bài review tổng hợp. Em mới đi được các chi nhánh của Windy gồm có Phạm Hùng, Ocean, Nguyến Thị Định, lady bưởi và Soapy (địa điểm các bác chịu khó tìm trong bài tổng hợp của bác Cáo Tồi Tệ nhé). Em thì không quá quan trọng về cơ sở vật...
Top