tmđt

  1. paddy_sun

    Nên làm TMĐT sàn VN hay đập tiền vào sản xuất giày đây mọi người ? HELP ME

    Chuyện là hôm trước e có kể là nhà e có cái xưởng giày (Của ô anh ruột) Mấy hôm trước đọc trong thớt nào có 1 anh nói " TAO CHƯA THẤY THẰNG NÀO LÀM CÔNG ĂN LƯƠNG MÀ GIÀU CẢ, TRỪ KHI M LÀM CHỦ". Nên đợt này em về quê làm cái Shark Tank nhỏ để gọi vốn từ tía...
Top