thuỳ linh 7420

  1. vnxamvnxam

    Nối lại tình xưa - Ôn cố tri tân ( Sự trở lại của một huyền thoại ... )

    Nối lại tình xưa - Ôn cố tri tân ( Sự trở lại của một huyền thoại ... ) Chào tụi mày Tao đã trở lại, nói chung cũng biết sơ tình hình của xàmvn hiện tại sau vài cuộc trao đổi với ALau... Tao cũng chẳng có ý định làm lại xàm mới, tao lập topic này để rủ mấy lồn cũ từng chơi với tao hay nói...
Top