thỏ my 935

  1. Orange_Ninja

    [Thơ] Tưởng nhớ bạn hiền yêu dấu :sosad:

    Bạn và tôi đôi ba lần gặp gỡ Chén rượu vào cùng bá cổ kề vai Cùng trút bầu tâm sự về đời trai Kể nhau nghe những con phò đời dang dở Nhưng than ôi! thanh xuân nhiều lầm lỡ Hai lần @ManhThuong xóa sổ gạch tên Tôi đã bảo, xàm lồn là không nên! Bạn không nghe, giờ gặp nhau bên nấm cỏ Tuổi hai...
Top