scb

  1. ALau

    Vạch mặt Bạch Hoàn - nhà báo tống tiền

    VẠCH MẶT BẠCH HOÀN Kẻ đứng phía sau phá hoại doanh nghiệp Bạch Hoàn đe dọa tẩy chay các doanh nghiệp để bán gói xử lý khủng hoảng Bản chất của cái gọi là "TẨY CHAY HÌNH ẢNH" với mục đích là tống tiền doanh nghiệp chúng tôi. Đây là bộ mặt thật của những tên nhà báo bị sa thải, kính mong cộng...
Top