ra đảo

  1. ManhThuong

    Cảnh báo mấy thk share rau phát cuối

    Tao cảnh cáo mấy tml nói share rau share hàng NHƯNG đéo share phát nào là tao cho ra đảo, chúng mày không làm đc việc đấy thì đừng có nói, share thì phải có dẫn chứng là đã share cho ai nhé. Còn không tao tiễn ra đảo hết, đéo lèm bèm đâu, tao thật!
Top