ms 6010

  1. lisa

    Lisa ms 6010 kẹt tiền và rất chìu khách anh em

    Em thì chắc nhiều anh em cũng biết rồi , em rất tình cảm và ngọt ngào , cung cách phục vụ đàng hoàng . hầu như đa phần đều quý mến và khen e . ngoài ra e chịu phục vụ cho các anh em nào mệt mỏi làm việc trong ngày căng thẳng . rất là ok và tính tình dễ thương gặp em là 1 điều tất yếu của các...
Top