guu nhỏ nhắ

  1. B

    Fan cuồng các e Guu nhỏ nhắn... mấy tml có giới thiệu t với. :(

    Tình hình là tao rất cuồng các e guu nho nhỏ, be bé... mấy thằng ml có hàng nào giới thiệu t phát? Tao sẽ ghi lòng tạc dạ, hậu tạ và cảm ơn chúng mày. ^^
Top