700k

  1. CÁ MẬP GGG

    Report hàng  [CM] Tổng hợp list hàng đã check năm 2019 - Kỳ 1

    Dear mtml, như post trước đã nói, post này cá mập rp tổng quát tình hình 2019 của cá với 20 em hàng cá có ấn tượng, vì có em vừa gặp xong đã phai màu trong trí ức rồi. Do rằng post quá dài sợ anh em đọc mỏi cổ và 1 số bại não vào chê nhiều chữ, Cá Mập mềnh quyết định chia ra làm nhiều chapter...
  2. N

    Lâu lâu đi học thêm cùng sở ngọc

    Tao có info con bé này lâu rồi . Nhưng đến hôm nay mới thực sự rảnh đi gặp bé nó , đánh giá sơ bộ gói combo 2shot thì chắc tml cũng biết ít nhiều rồi tao không nói thêm , massage máy , đấp mặt nạ các kiểu ở giữa hai hiệp có cosplay luôn nay tao đóng vai thầy giáo :)) . Đánh giá sơ bộ : Ngoại...
Top